ศวฮ. นำทัพผู้บริหารและจนท.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์ป้องกันพร้อม “คู่มือพิชิต Covid-19”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ พร้อม “คู่มือพิชิต Covid-19” ซึ่งเป็นคู่มือพิชิตโรคและให้ความรู้ฝ่าวิกฤตสู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทั้งพุทธ มุสลิม และคริสต์ กว่า 6 ชุมชน  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดจากไวรัสโควิด-19 หวังสร้างน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้าขั้นวิกฤติ เกิดความตื่นตระหนก วิตกกังวลของคนทั้งโลก ทำให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนต่างระดมความคิดความร่วมมือ เพื่อร่วมมือร่วมใจกันในการเตรียมการหาวิธีการรับมือกับไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของโรคระบาดในวงกว้าง ประชาชนทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต หลีกเลี่ยงการปะปนผู้คนแบบใกล้ชิด ลดการออกจากที่อยู่อาศัย ทำงานจากบ้าน หมั่นดูแลและรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การอยู่ในช่วงสถานการณ์ระบาดจากไวรัสโควิด-19 เป็นไปได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทำให้มีประชากรมากมายต้องที่ต้องสูญเสียรายได้จากการที่ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านในช่วงที่โรคระบาดเกิดขึ้นนี้

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเสนอแนวคิด วิถีฮาลาล เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและความรู้ด้านการป้องกันไวรัสโควิด-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาล ภายใต้ “โครงการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เป็นที่พึ่งของชุมชน พร้อมบรรเทาสาธารณภัยทางด้านความเป็นอยู่ อาหารการกิน อุปกรณ์ป้องกันไวรัสแก่ประชาชนทั่วไป ลงพื้นที่มากกว่า 6 ชุมชน แจก “คู่มือพิชิต Covid-19” หรือ คู่มือพิชิตโรคและให้ความรู้ฝ่าวิกฤตสู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วยถุงยังชีพ ที่ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา สบู่ ผงซักฟอก และหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งบรรเทาสาธารณภัยทางด้านความเป็นอยู่ อาหารการกิน อุปกรณ์ป้องกันไวรัสแก่ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ที่มีทั้งชาวพุทธ มุสลิม และคริสต์ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองจอก, มัสยิดมหานาค, มัสยิดบางหลวง, วัดกลาง ริดวาน และชุมชนหัวหมากน้อย

สำหรับ “คู่มือพิชิต Covid-19” ให้ความรู้ 6 ด้าน ได้แก่ วิธีห่างไกลโรคโควิด-19 และวิธีการสังเกตตัวเอง, การล้างมือตามหลักสุขอนามัย, วิธีทำแอลกอฮอล์เจล, วิธีทำสเปย์แอลกอฮอล, วิธีการทำ Face Shield และคู่มือการบริหารร่างกายและการออกกำลังกาย ซึ่งคู่มือพิชิต Covid-19 นี้ จะช่วยป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อให้เราได้ห่างไกลจากโควิด-19 และยังเป็นประโยชน์สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เราปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน รศ.ดร.วินัย กล่าวปิดท้าย