ผ่านรูด 3ฉบับพรก.กู้เงินเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบโควิด

Must Read

 พ.ร.ก. 3 ฉบับกู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทผ่านได้แบบชิวล์ๆ หลังฝ่ายค้านยอมเปิดทางให้ด้วยการงดลงมติออกเสียง 2 ฉบับแรก แต่ไม่เห็นด้วยในฉบับที่ 3

วันที่ 31 พ.ค.63 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) หลังการอภิปราย พ.ร.ก. 3 ฉบับเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบโควิด รวม 5 วัน สภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติกฎหมายรายฉบับ 3 ฉบับ

ทั้งนี้ ฝ่ายค้านลงมติงดออกเสียง 2 ฉบับแรก และไม่เห็นด้วยในฉบับที่ 3 โดยผลมติมีดังนี้

พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

ผู้เข้าประชุม 481 คน
เห็นควรอนุมัติ พ.ร.ก. 274 คน
ไม่เห็นด้วย 0 คน
งดออกเสียง 207 คน
ไม่ลงคะแนน 0 คน

พ.ร.ก.ซอฟต์โลน 400,000 ล้านบาท

ผู้เข้าประชุม 475 คน
เห็นควรอนุมัติ พ.ร.ก. 275 คน
ไม่เห็นด้วย 1 คน
งดออกเสียง 205 คน
ไม่ลงคะแนน 0 คน
พ.ร.ก.Bond Stabilization Fund BSF 400,000 ล้านบาท

ผู้เข้าประชุม 482 คน
เห็นควรอนุมัติ พ.ร.ก. 274 คน
ไม่เห็นด้วย 195 คน
งดออกเสียง 12 คน
ไม่ลงคะแนน 1 คน

Latest News

กรมฝนหลวงฯ Kick Off ปฏิบัติการทำฝนหลวงลุยลดฝุ่น Pm 2.5

โฆษกเกษตรฯ เผย กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น Pm 2.5 ตามนโยบายนายกเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (เกินค่ามาตรฐาน) จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง