“กัญชง-กัญชา”..พืชเศรษฐกิจทางยาขี่ม้าขาวของคนไทย

บริษัท ลีดเดอร์ไทย จำกัดผลักดันพืชสมุนไพร “กัญชง-กัญชา”สู่ทางรอดใหม่ ทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ

“อโรคยาศาล”ปรางค์กู่ จังหวัดชัยภูมิ..โรงพยาบาลแห่งยุคอาณาจักรขอม

ปรางค์กู่ สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นอโรคยาศาลหรือที่ในปัจจุบันเรียกว่าโรงพยาบาลสร้างขึ้นในสมัยขอมรุ่งเรืองและอำนาจมาจนถึงจังหวัดชัยภูมิของประเทศไทย

ลดโทษ “ณัฐวุฒิ”แค่ใส่กําไล EM..ยธ.ที่อยู่ในเขตอภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยณัฐวุฒิอยู่ในเกณฑ์อภัยโทษต้องใส่กําไล EM 3 เดือน พร้อมห้ามยุ่งเกี่ยวการเมือง