พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19เพิ่มอีก 745รายในวันนี้ รวมยอดสะสม 8,439ราย

Must Read

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 754 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 8,439 ราย พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 65 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 4,352 ราย

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 745 คน แบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 152 คน การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 577 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 คน อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

สำหรับ การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พบผู้ติดเชื้อสะสม 2,037 คน

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 85,502,232 ราย อาการรุนแรง 106,019 ราย รักษาหายแล้ว 60,452,918 ราย เสียชีวิต 1,850,607 ราย

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 21,113,528 ราย

2. อินเดีย จำนวน 10,341,291 ราย

3. บราซิล จำนวน 7,733,746 ราย

4. รัสเซีย จำนวน 3,236,787 ราย

5. ฝรั่งเศส จำนวน 2,655,728 ราย

ขณะที่ ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 134 จำนวน 8,439 ราย

Latest News

สสส. จับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพพระสงฆ์ ดัน “1 วัด 1 จังหวัด” ชู รพ.สนามวัดสุทธิวราราม เป็นต้นแบบ

สสส. จับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพพระสงฆ์ ดันมติมหาเถรสมาคม ให้วัดดูแลผู้ป่วยโควิด-19 “1 วัด 1 จังหวัด” ชู รพ.สนามวัดสุทธิวราราม เป็นต้นแบบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง