ผลออกแล้ว! “ม.มหิดล” แถลงยัน บุคลากรไม่ติดเชื้อ โควิด-19

“มหาวิทยาลัยมหิดล” ออกประกาศยืนยันผลการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ในบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย พบว่า “ไม่มีการติดเชื้อ”

คำแถลงของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิด ในเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า

สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) หลังจากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการส่งบุคคลากรดังกล่าวเข้ารับการตรวจยืนยันอย่างเร่งด่วนแล้ว

ผลการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน พบว่าไม่มีการติดเชื้อ (ไม่พบสารพันธุกรรมของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

https://www.facebook.com/mahidol/posts/10159650066344012

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้ประกาศเลื่อนการจัดงาน MU Blue Night 2020 คืนสู่เหย้า เรามหิดล ซึ่งจะมีในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด อันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา

https://www.facebook.com/mahidol/posts/10159652387434012