สธ.รับลูกรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เปิดคลินิกสุขภาพการเงิน ช่วยบุคลากรกว่า 5 แสนคน

Must Read

กระทรวงสาธารณสุข รับลูกรัฐบาลในการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับบุคลากร ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ ผ่าน 2 โครงการ พร้อมเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงินทุกโรงพยาบาลในสังกัด 8 ธันวาคมนี้

ภายหลังนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ประกาศปลดปล่อยคนไทยจาก “หนี้นอกระบบ” 5 หมื่นล้าน โดยยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ดีเดย์เปิดลงทะเบียน 1 ธ.ค.นั้น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับนโยบายทันที โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายความมั่นคงทางการเงินให้แก่บุคลากรในสังกัดที่มีมากกว่า 5 แสนคน ซึ่งจำนวนหนึ่งประสบปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ โดยร่วมกับธนาคารออมสินช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรผ่าน 2 หลักการ คือ 1.การนำบุคลากรที่มีหนี้นอกระบบเข้ามาสู่ในระบบ โดยเสียอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 6 และ 2.บุคลากรที่มีหนี้ในระบบ เช่น หนี้บ้าน จะได้รับการปรับปรุงหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขได้มีบ้านเป็นของตนเอง โดยจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) ใน 2 โครงการ คือ 1.โครงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ครอบคลุมทั้งการรีไฟแนนซ์ ซื้อบ้านหลังใหม่ ปลูกสร้างบ้าน และต่อเติมซ่อมแซมบ้าน

2.โครงการสินเชื่อสวัสดิการและอื่นๆ 4 รูปแบบ คือ สินเชื่อสวัสดิการ : อุปโภคบริโภค/ชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น, สินเชื่อ Salary เปย์ เพื่อบุคลากรภาครัฐ, สินเชื่อสวัสดิการโดยใช้บำเหน็จตกทอด และสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ซึ่งตรงนี้จะช่วยในกลุ่มหนี้นอกระบบได้อย่างดี คาดว่าจะช่วยทำให้บุคลากรมีเงินเหลือเก็บเฉลี่ย 5,751 บาทต่อเดือน และประหยัดรวม 6,042 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 จะเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงินในทุกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินและวินัยทางการเงินให้แก่บุคลากรด้วย

Latest News

กรมฝนหลวงฯ Kick Off ปฏิบัติการทำฝนหลวงลุยลดฝุ่น Pm 2.5

โฆษกเกษตรฯ เผย กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น Pm 2.5 ตามนโยบายนายกเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (เกินค่ามาตรฐาน) จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง