“หมูเถื่อน”บานปลาย!เนื้อสุกรติดเชื้อซาลโมเนลลาถูกนำมาขายต่อ กรมปศุสัตว์แจงจนท.ทุจริต!

Must Read

กรมปศุสัตว์แจงข้อเท็จจริง กรณีมีการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ประพฤติทุจริต อายัดตับหมูที่ตรวจพบเชื้อซาลโมเนลลาไว้ แล้วทำลายส่วนน้อย แต่ปล่อยให้นำสินค้าส่วนใหญ่ไปขายต่อ รวมถึงการลักลอบนำตีนไก่ของกลางไปจำหน่าย ตลอดจนกรณีบริษัทลักลอบนำเข้า “หมูเถื่อน” จ่ายเงินสินบนให้ “หมออ๊อด”

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า ตามที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ได้ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรณีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ รวม 3 คน ฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 เหตุจากตรวจพบเชื้อซาลโมเนลลาในตับหมู 75 ตันในห้องเย็นมหาชัย แต่ทำลายเพียง 1.5 ตัน แล้วปล่อยอายัดให้นำไปขายต่อได้นั้น ข้อเท็จจริง กรมปศุสัตว์ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่า เจ้าหน้าที่ชุดพญาไทและตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบที่ห้องเย็นแอลอาร์ห้องเย็น พบตับสุกรนำเข้าจำนวนรวม 75,070 กิโลกรัม

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

โดยสินค้าแบ่งเป็น 2 ชุดและสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจได้แก่ ชุดที่ 1 สุ่มเก็บตัวอย่างตับสุกร จากสินค้าที่มีสติ๊กเกอร์ DE ซึ่งมีปริมาณ 1,530 กิโลกรัม และชุดที่ 2 สุ่มเก็บตัวอย่างตับสุกรจากสินค้าที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ DE ซึ่งมีปริมาณ 73,540 กิโลกรัม ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และต่อมาได้รับรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้

1. ตัวอย่างตับหมูที่สุ่มเก็บจากสินค้าที่มีสติ๊กเกอร์ DE ตรวจพบเชื้อซาลโมเนลล่า ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการบริโภค เจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดและทำลายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,530 กิโลกรัม
2. ตัวอย่างตับหมูที่สุ่มเก็บจากสินค้าที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ DE ตรวจไม่พบเชื้อซาลโมเนลล่าและเชื้อโรคอื่นๆ เจ้าหน้าที่จึงถอนอายัดคืนสินค้า จำนวน 73,540 กิโลกรัม เพราะไม่มีเหตุในการยึดไปทำลาย การดำเนินการถอนอายัดนั้น ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารหลักฐานการอนุญาตนำเข้ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ เจ้าหน้าที่ชุดพญาไทและตำรวจปคบ. จึงไม่ได้ดำเนินคดี

ส่วนกรณีที่ร้องทุกข์กล่าวโทษ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชลบุรีคนปัจจุบันและพวก ร่วมกันลักลอบนำของกลางตีนไก่ 2 ตู้ ไปขายโดยทุจริต อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และความผิดกฎหมายอื่นๆ นั้น กรณีนี้ กรมปศุสัตว์ยังไม่ได้รับรายละเอียดข้อมูลการร้องเรียนว่าเป็นตีนไก่ตู้ไหนและอยู่ในช่วงเวลาใด

ทั้งนี้ยืนยันว่า กรมปศุสัตว์มีระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกยึดอายัดไว้ กรณีนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2558 โดยมีขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายซากจัดทำรายงานบันทึกการทำลายซาก และการรายงานผล และดำเนินการตาม บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับกุมดำเนินคดีลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร หากตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่คนใดกระทำความผิด ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะต้องถูกลงโทษโดยไม่มีการละเว้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษ นายอนุรักษ์ ม่วงทิม อดีตหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชลบุรี โดยอ้างเอกสารที่มีการบันทึกข้อมูลในใบปิดบัญชีของบริษัทที่ลักลอบนำเข้า “หมูเถื่อน” ระบุในช่องไม่มีใบเสร็จว่า จ่ายเงินให้ “หมออ๊อด” 30,000 บาท ถือว่า เป็นการรับสินบนและกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 โดยใบปิดบัญชีที่อ้างถึงนั้น ระบุวันที่ 23 กันยายน 2565 และผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษยังอ้างว่า จากการตรวจค้นห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ทาง DSI มีหลักฐานเรียบร้อยแล้วนั้น กรมปศุสัตว์ได้ส่งหนังสือไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสารหลักฐานตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า DSI ตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อเบิกทางในการนำเข้าและเคลื่อนย้าย “หมูเถื่อน” ในบ้านผู้ต้องหารายหนึ่ง โดยกรมปศุสัตว์ต้องการตรวจสอบว่า มีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เกี่ยวข้องจริงหรือไม่และเกี่ยวข้องในช่วงเวลาใด หากได้รับข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่า มีการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ทางกรมปศุสัตว์จะนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการดำเนินการตามกฎหมายอาญาและความผิดทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยด่วนที่สุด อย่างไรก็ตามระหว่างรอเอกสารของ DSI กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่ถูกกล่าวหาเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรม ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำว่า เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับทหาร ตำรวจ ศุลกากร และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมตรวจสอบควบคุมกักกัน กำกับดูแลในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และดำเนินคดีให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อกำจัดการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์เถื่อนทุกรูปแบบ และหากพบว่า มีเจ้าหน้าที่กระทำผิดก็พร้อมจะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายโดยไม่ละเว้นเช่นเดียวกัน

หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส การกระทำความผิดกฎหมาย ด้านปศุสัตว์ สามารถแจ้งผ่าน application DLD 4.0 แอปฯใช้ง่าย ได้ประโยชน์จริง สามารถโหลดได้ทั้ง Android และ iO

Latest News

กรมฝนหลวงฯ Kick Off ปฏิบัติการทำฝนหลวงลุยลดฝุ่น Pm 2.5

โฆษกเกษตรฯ เผย กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น Pm 2.5 ตามนโยบายนายกเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (เกินค่ามาตรฐาน) จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง