ออฟฟิศเมท ส่งกำลังใจถึงแพทย์ทั่วไทย มอบ Face Shield 5,000 ชิ้นให้ รพ.ในเครือข่ายกองทัพบก

ออฟฟิศเมท # ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไทยสู้โควิด-19 มอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) จำนวน 5,000 ชิ้น ที่พนักงานจิตอาสาจากทุกหน่วยงานของออฟฟิศเมทได้ผลิตขึ้นจากใจ ให้แก่กองทัพบก เพื่อกระจายส่งต่อไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความต้องการอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก โดยนายสมชาย ผิวเกลี้ยงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการได้รับเกียรติจากพล.ท สันติพงษ์ธรรมปิยะ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และ พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้แทนทีมแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ออฟฟิศเมทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน้ากากป้องกันละอองฝอยจากออฟฟิศเมทจะมีส่วนช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ  โดยได้เดินหน้าส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์#สู้โควิด-19 ตามความตั้งใจของบริษัทฯ และได้มอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield)ไปแล้ว 6 ครั้ง รวมจำนวนกว่า 9,000 ชิ้น จากเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 10,000 ชิ้น ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในลำดับต่อไป