กรมทางหลวงชนบท คุมเข้มมาตรการลดมลพิษในอากาศ รับมือ PM2.5

Must Read

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศ และรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่กระจายอยู่ปริมาณมาก เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี (Green Transport) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ PM2.5 ในอากาศ

ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญปัญหามลภาวะทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้น จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ที่เป็นอันตราย และเป็นมลพิษ ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว ทช.ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยลดมลภาวะและรับมือปัญหาจากฝุ่นละอองดังกล่าว ซึ่งร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ทำการตรวจวัดค่าควันไอเสียของเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงาน

โดยใช้เครื่องมือวัดค่าควันดำ “ระบบวัดค่าความทึบแสง” เพื่อควบคุมค่าควันไอเสีย ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานและกฎหมายกำหนด ซึ่ง ทช.โดยสำนักเครื่องกลและสื่อสาร พร้อมกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และแขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ ได้ดำเนินการตรวจควันไอเสีย (ควันดำ) เครื่องจักรกลและยานพาหนะ โดยมาตรการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษทางอากาศ และแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ทั้งนี้ หากเครื่องจักรหรือยานพาหนะใดที่มีค่าควันไอเสียเกินกว่าค่าที่กำหนด ให้หยุดใช้งานทันทีและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรการของกรมฯ จึงจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลงานดำเนินการของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อสรุปสำหรับการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

Latest News

ไหนว่าไม่มี? “ภูมิธรรม”ยันไม่มีวาระเด้งอธิบดีDSI สุดท้ายที่ประชุมครม.เคาะย้ายไปนั่งรองปลัดยธ.

ไหนว่าเรื่องนี้ไม่เข้าที่ประชุมครม.? กรณีเด้งอธิบดี DSI ล่าสุดที่ประชุมเคาะให้ "สุริยา" ไปนั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม สวนทาง "รองนายกฯภูมิธรรม" ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ชาวเน็ตเทน้ำหนักเด้งย้ายไปที่การจับหมูเถื่อน  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโยกย้าย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามที่ พ.ต.อ.ทวี...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง