กรมทางหลวงชนบท คุมเข้มมาตรการลดมลพิษในอากาศ รับมือ PM2.5

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศ และรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่กระจายอยู่ปริมาณมาก เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี (Green Transport) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ PM2.5 ในอากาศ

ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญปัญหามลภาวะทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้น จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ที่เป็นอันตราย และเป็นมลพิษ ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว ทช.ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยลดมลภาวะและรับมือปัญหาจากฝุ่นละอองดังกล่าว ซึ่งร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ทำการตรวจวัดค่าควันไอเสียของเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงาน

โดยใช้เครื่องมือวัดค่าควันดำ “ระบบวัดค่าความทึบแสง” เพื่อควบคุมค่าควันไอเสีย ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานและกฎหมายกำหนด ซึ่ง ทช.โดยสำนักเครื่องกลและสื่อสาร พร้อมกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และแขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ ได้ดำเนินการตรวจควันไอเสีย (ควันดำ) เครื่องจักรกลและยานพาหนะ โดยมาตรการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษทางอากาศ และแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ทั้งนี้ หากเครื่องจักรหรือยานพาหนะใดที่มีค่าควันไอเสียเกินกว่าค่าที่กำหนด ให้หยุดใช้งานทันทีและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรการของกรมฯ จึงจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลงานดำเนินการของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อสรุปสำหรับการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *