ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพลงนาม MOU ความร่วมมือพัฒนาความรู้กับภาคเอกชน

Must Read

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพลงนาม MOU ความร่วมมือพัฒนาความรู้กับภาคเอกชน

รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาจารย์ศิริอร วณิชโชตยานนท์ คณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและคณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทในเครือ B GROUB โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด คุณรัตนาวลัย บึงบัวบาน กรรมการบริหารบริษัท ไฮซีซั่น พูลวิลล่า แอนด์ สปา คุณภาคภูมิ น้อยเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท เฮิร์บวัน จำกัด คุณวีรเดช สาชาติ กรรมการบริหาร บริษัท อีโค่ เอสเตท จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือ

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้น ณ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนนักศึกษา และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ด้านการบริหารจัดการวิจัย ด้านการเรียนการสอนและการศึกษา ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพสถาบัน และนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

นอกจากนี้ คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ และบริษัทในเครือ มอบเงินให้กับมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาและนำเยี่ยมพื้นที่ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเครือ

Latest News

ไหนว่าไม่มี? “ภูมิธรรม”ยันไม่มีวาระเด้งอธิบดีDSI สุดท้ายที่ประชุมครม.เคาะย้ายไปนั่งรองปลัดยธ.

ไหนว่าเรื่องนี้ไม่เข้าที่ประชุมครม.? กรณีเด้งอธิบดี DSI ล่าสุดที่ประชุมเคาะให้ "สุริยา" ไปนั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม สวนทาง "รองนายกฯภูมิธรรม" ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ชาวเน็ตเทน้ำหนักเด้งย้ายไปที่การจับหมูเถื่อน  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโยกย้าย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามที่ พ.ต.อ.ทวี...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง