กรมการท่องเที่ยวเดินสายติวผู้ประกอบการส่งเสริมเที่ยวปลอดภัยเป็นมิตรกับเด็ก!!

Must Read

กรมการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ชลบุรี ยกระดับไทยขึ้นสู่เป้าหมาย Tier1

กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism Project) ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับไปสู่กลุ่ม Tier1 หรือกลุ่มที่ดีที่สุดในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า “สถานการณ์การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ในการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการในประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มเด็ก จึงได้จัดทำหลักสูตรและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริการ ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ โดยได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร สงขลา ภูเก็ต และชลบุรี”

ด้าน พลตำรวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเด็กในระยะยาว ทำให้เด็กรู้สึกอับอาย ได้รับผลกระทบต่อจิตใจ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อภาคธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดเด็ก ซึ่งได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในทุกมิติ ทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล เพื่อขจัดปัญหาการล่วงละเมิดเด็กอย่างยั่งยืน”

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 130 คน มีวิทยากรจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน มูลนิธิ ECPAT Foundation มูลนิธิ FOCUS และบริษัท แกรนด์เทค จำกัด มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเป็นไปตามเจตจำนงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 21 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม

ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ รูปแบบ และผลกระทบจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการละเมิดทางเพศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

Latest News

ไหนว่าไม่มี? “ภูมิธรรม”ยันไม่มีวาระเด้งอธิบดีDSI สุดท้ายที่ประชุมครม.เคาะย้ายไปนั่งรองปลัดยธ.

ไหนว่าเรื่องนี้ไม่เข้าที่ประชุมครม.? กรณีเด้งอธิบดี DSI ล่าสุดที่ประชุมเคาะให้ "สุริยา" ไปนั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม สวนทาง "รองนายกฯภูมิธรรม" ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ชาวเน็ตเทน้ำหนักเด้งย้ายไปที่การจับหมูเถื่อน  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโยกย้าย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามที่ พ.ต.อ.ทวี...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง