ซีเซียม-137 อันตรายหายนะกว่าที่คิด!หลังพบที่ปราจีนฯ นักวิชาการเตือนมลพิษกระจายหลายที่

ผวามลพิษกระจายตัวภาคตะวันออก -ภาคกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ย้ำพบแล้วที่โรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี โดยการตรวจสอบจากทางจังหวัดและทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขณะที่นักวิชาการประสานเสียง "ฝุ่นแดง" อันตรายหายนะกว่าที่คิด  จากรณีที่วัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 (Cs-137) ได้สูญหายไปจากโรงไฟฟ้า บริเวณนิคมอุตสาหกรรม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และล่าสุดนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และตรวจโรงหลอม 2 โรง บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี...

พรก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี 66(บัญชีม้า)ลงราชกิจจาฯมีผลแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2566  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2566 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 40ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพบุคคลตามพระราชกำหนดนี้ เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้สุจริตซึ่งถูกหลอกลวงจนสูญเสียไปซึ่งทรัพย์สิน โดยผ่านโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยในท้ายประกาศฉบับนี้ยังระบุด้วยว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการใช้วิธีการทางเทคโนโลยีหลอกลวงประชาชนทั่วไปผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ จนทำให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก...

กรมวิชาการเกษตร จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชา

กรมวิชาการเกษตร จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีลงพื้นที่ติดตามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชกัญชา กัญชง ในครัวเรือนทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาพืชชนิดกัญชา กัญชง และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ “ทดสอบพันธุ์กัญชา สายพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1” โดยทำการปลูกทดสอบในพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ ของกรมวิชาการเกษตรใน 7 จังหวัดได้แก่ เชียงราย สุโขทัย นครพนม ศรีสะเกษ นครปฐม...

Code Combat (SEA) ทุ่ม 100 ล้าน ดึงแพลตฟอร์มเกม “Code Combat” สร้างความรู้โค้ดดิ้งเด็ก 74 ล้านคน

โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) เตรียมเดินหน้าครั้งสำคัญในการส่งแพลตฟอร์มเว็บเบสเกมออนไลน์ “Code Combat” โค้ดดิ้งเกมเพื่อการเรียนรู้ด้าน Coding สู่มือคนไทย และเด็ก 74 ล้านคนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยโซลูชั่นของการศึกษาแห่งอนาคตที่ผสมความสนุกสนาน และกระบวนการเรียนรู้อย่างลงตัว พร้อมจับมือกับ บพค. จัดงาน “CODING ERA” Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย ในวันที่ 17-18 มี.ค. 66 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งการเรียนรู้ Coding...

ไทยหารือญี่ปุ่นในด้านเทคนิครถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1

กรมการขนส่งทางราง หารือญี่ปุ่น เรื่องความเหมาะสมทางเศรษฐกิจโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมหารือด้านเทคนิคโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอธิภู จิตรานุเคราห์ รองอธิบดี และผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น (MLIT) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ฉบับสมบูรณ์ รวมถึงความร่วมมือในอนาคต สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมด้านเทคนิคฯ เมื่อวันที่...

งานวิจัยยัน “กูเกิล” แอบสอดแนมการโทร/ข้อความในอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์

งานวิจัยเผย "กูเกิล" (Google) ได้ติดตามว่าคุณกำลังคุยกับใครทางโทรศัพท์ และตรวจสอบข้อความ SMS ของคุณตลอดเวลาหากคุณใช้อุปกรณ์สื่อสารระบบแอนดรอยด์