รมว.พิมพ์ภัทรา สั่งการดีพร้อม ดึงโตโยต้าฯ นำคาราคูริ ไคเซน เร่งเครื่องยกระดับธุรกิจชุมชนผ่านแนวคิดชุมชนเปลี่ยน พร้อมชูต้นแบบเครื่องทุ่นแรงให้กลุ่มผู้สูงอายุ

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล […]