เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยืนยันไม่พบพนักงานได้รับไวรัสเชื้อ COVID-19

ตามที่ได้มีกระแสข่าวลือทางโซเชียลมีเดียซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าพนักงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ทางบริษัทฯขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ตามกฎหมายกับผู้เผยแพร่ข่าวดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการป้องกันและรับมือ กับวิกฤตการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด บริษัทฯจึงได้มีการยกระดับมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

1. มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัด ให้ไปพบแพทย์ทันที และให้ หยุดปฏิบัติงานทันที 14 วันเพื่อความปลอดภัย

2. จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานสวมใส่เมื่อปฏิบัติงานทั้งในและนอกบริเวณสถานประกอบการ

3. ตั้งจุดบริการเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งทำความสะอาดในสถานที่ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ

4. จัดให้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสำนักงานต่างๆ และสถานที่ที่อยู่ในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

5. พนักงานคัดแยกสินค้าและพนักงานส่งของทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือขณะทำงาน

6. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้พนักงานลาเพื่อเดินทางหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงและ กลุ่มเฝ้าระวัง รวมทั้งขอความร่วมมืองดเดินทางทุกชนิด

7. พนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวังให้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อปฏิบัติงานที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างการปฏิบัติงานที่บ้าน หากมีอาการปวยไห้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ

8. ยกเลิกการประชุมและกิจกรรมทางสังคมทุกชนิด

ทั้งนี้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการงดเผยแพร่หรือแชร์ข้อความจากโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้รับอย่างเป็นทางการและโปรดระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็น ความจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดแก่องค์กร