โฮมโปร และเมกา โฮม ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 สูงสุดทำความสะอาดพื้นที่ คัดกรองพนักงาน และลูกค้า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” และ “เมกา โฮม”บริษัทในเครือ ได้ยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสขั้นสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า, พนักงาน, ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้า ที่ร่วมทำงานกับทุกฝ่าย โฮมโปร สร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน ด้วยมาตรการเชิงรุก พร้อมยกระดับมาตราการ การคัดกรองความเสี่ยงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของพนักงาน และลูกค้า และเพิ่มมาตราการการทำความสะอาด พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ของ โฮมโปร และ เมกา โฮม ทุกสาขาทั่วไทย

ด้านพนักงาน

– พนักงานโฮมโปร และเมกา โฮม ทุกคน และทุกหน่วยงาน มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าทำงานพร้อมทั้งให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน

– กรณีที่พบพนักงานที่มีประวัติความเสี่ยง (Timeline) ที่ใกล้ชิด และอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง มีมาตราการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

พื้นที่ขายในสาขา

-พนักงานที่ต้องพบปะกับลูกค้าโดยตรง อาทิ แคชเชียร์ ใส่ถุงมือยาง และหน้ากากอนามัย พร้อมทำความสะอาดจุดแคชเชียร์ตลอดเวลา

– จัดบริการเจลล้างมือในจุดบริการต่าง ๆ ทั่วสาขา

-ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกครึ่งชั่วโมง

– พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดสัมผัส เช่น พื้น, บันไดเลื่อน, ห้องน้ำ รถเข็น ตะกร้า ทุกครึ่งชั่วโมง

ด้านลูกค้า

– จัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณภูมิร่างกายของลูกค้าทุกคน ก่อนเข้าร้านเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ

นอกจากนี้ในด้านบริการหลังการขาย “โฮมโปร และเมกา โฮม” ได้เพิ่มมาตรการ ในด้าน บริการจัดส่ง / ติดตั้ง / ทำความสะอาด โดย โฮมโปร ได้เตรียมทีมช่าง ไว้คอยบริการหลังการขายกว่า 2,000 ทีมทั่วประเทศ เพื่อรองรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัย หลังที่มีประกาศให้ปิดบริการ และปิดห้างร้านต่าง ๆ โดยมีมาตรการดังนี้

– มีการตรวจสอบคัดกรองลูกค้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ (ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะมีการเลื่อนนัดหมาย)

– ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทีมช่างทุกคนก่อนออกไปให้บริการ และทีมช่างทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือในขณะปฏิบัติงานที่บ้านลูกค้า และเปลี่ยนถุงมือใหม่ พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช็คทำความสะอาดเครื่องมือช่างทุกชนิด ก่อนให้บริการลูกค้าในรายต่อไป

– กรณีที่พบพนักงานที่มีประวัติความเสี่ยง (จะให้หยุดงาน) และจะมีมาตรการเฝ้าระวัง และทำความสะอาด อย่างเข้มงวดทั้งแผนก

โฮมโปร และ เมกา โฮม ขอยืนเคียงข้างลูกค้าในยามวิกฤติโควิด-19 พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องบ้าน เพื่อความมั่นใจ และด้วยความปลอดภัย และอุ่นใจกับทุกปัญหาเรื่องบ้าน ติดต่อได้ที่ Call Center 1284 ทุกสาขาทั่วประเทศ