กลุ่มโรงแรมอนันตรา มอบเงินบริจาคกว่า 1.5 ล้านบาท สนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

17 มีนาคม 2563: กลุ่มโรงแรมอนันตรา นำโดย นางชมพรรณ กุลนิเทศ (ที่ 2จากซ้าย) รองประธานฝ่ายบริหารการลงทุน บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด บริจาคเงินจำนวนกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท เพื่อสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโดยมี ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์(ที่ 2จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นผู้รับมอบโดยเงินบริจาคนี้มาจาก โครงการเพื่อสังคม ‘ดอลลาร์ ฟอร์ ดี๊ดส์’ (Dollars for Deeds) หนึ่งดอลลาร์ หลายความดีที่กลุ่มโรงแรมอนันตราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแห่งแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทางศูนย์มีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจำนวนมากเป็นเด็ก ผู้มีความพิการบริเวณอวัยวะสำคัญหลายอย่าง เช่น ดวงตา จมูก ปาก สมอง และใบหน้า โดยความพิการนี้ไม่ได้มีผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัวของพวกเขาอีกด้วย

สำหรับโครงการ หนึ่งดอลลาร์ หลายความดีกลุ่มโรงแรมอนันตราได้เชิญชวนแขกผู้เข้าพัก ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1 ดอลลาร์ หรือประมาณ30 บาท ต่อการเข้าพักต่อหนึ่งคืน แล้วทางโรงแรมจะร่วมสมทบทุนอีก 1 เท่า เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมต่อไปโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นจำนวนรวมเกือบ 11ล้านบาท

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. มร. มาร์ค ทอมสันผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ไมเนอร์ โฮเทลส์
  2. นางชมพรรณ กุลนิเทศรองประธานฝ่ายบริหารการลงทุน บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด
  3. ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ผู้อำนวยการ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นนท์ โรจน์วชิรนนท์– รองผู้อำนวยการ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย