“Ibank สาขาบางพลัด ย้ายที่ทำการแห่งใหม่” เพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจน ผู้นำศาสนา นักธุรกิจมุสลิม แขกผู้มีเกียรติ และลูกค้าธนาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับ“ไอแบงก์สาขาบางพลัด ในโอกาสย้ายที่ทำการใหม่” เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของธนาคารในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้มาใช้บริการด้วยความมั่นใจ ณ ไอแบงก์สาขาบางพลัด

สำหรับลูกค้าธนาคาร ที่ต้องการติดต่อกับไอแบงก์ สาขาบางพลัด สามารถติดต่อได้ที่ เลขที่ 656, 658 โครงการ Meeting Mall ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-424-5099 – 102 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา