ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2

เปิดตัวโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งเสริมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล ชู 2 กิจกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ซึ่งเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ สามารถป้องกันตัวเองและครอบครัวจากอันตรายและมิจฉาชีพในสังคมดิจิทัลได้ ในปีนี้ โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม HDF School Online Challenge และการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ ฯ รวมทั้งรายละเอียดของทั้ง 2 กิจกรรม ที่เน้นถึงแนวคิดเชิงรุกในการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้รู้จักประมวลผล จนเกิดเป็นกระบวนการทางปัญญาที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการกระทํา หรือพฤติกรรม และสามารถป้องกันตัวเองและครอบครัวจากอันตรายบนโลกออนไลน์ได้

กิจกรรม HDF School Online Challenge เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจากกิจกรรมสัญจรในปีแรก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงปรับกิจกรรมจากการสัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆ เป็นรูปแบบ Edutainment Game และใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเกม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนระดับมัธยม และคาดว่าจะเริ่มเผยแพร่ให้เล่นได้ประมาณเดือนตุลาคมปีนี้

สำหรับการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 2 นั้น เป็นการประกวดภายใต้หัวข้อ “Reset Mindset เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือระดับมัธมศึกษาและอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 400,000 บาท โดยจะเปิดรับสมัครผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563

นอกจากนี้ ยังเชิญ คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ The Standard และคุณบอล วิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 1 ปี 2562 มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “Reset Mindset ผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกอย่างไรให้โดนใจ” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจภายในงานอีกด้วย โดยงานแถลงข่าวโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 นี้จัดขึ้นที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : DigiFamAwards ตลอดงาน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวกิจกรรมของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปี 2 และดาวน์โหลดใบสมัครร่วมประกวดการผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก ได้ทาง Facebook Fanpage : DigiFamAwards และติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ Healthy Digital Family ได้ที่ เว็บไซต์www.crahdfamily.com