จุฬาฯรับทุนTEDFundรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มราคาให้เกษตรกร

กลุ่มธุรกิจจุฬาฯ รับทุน TED Fund พัฒนาถุงพลาสติกยืดอายุการเก็บพืชผัก-ผลไม้ได้นานขึ้น แถมย่อยสลายได้เองภายใน ๔ เดือน ร้านอาหารและผู้บริโภคพอใจ แถมเกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น

นายชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก กำลังได้รับความสนใจและหาทางป้องกันอย่างจริงจังจากทั่วโลกนั้น TED Fund เห็นถึงความสำคัญและมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนทุนให้แก่ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เช่น การอนุมัติทุนสนับสนุนให้กับ บริษัท การ์เด้น เฟร็ซ จำกัด ซึ่งเป็น SME ในเครือข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(CU Innovation Hub) เพื่อผลิตถุงพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการนำออกจำหน่ายในตลาดให้แก่เกษตรกร และผู้บริโภคแล้ว

ผู้ประสานงานโครงการ บริษัท การ์เด้น เฟร็ซ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจ SME ภายใต้โครงการ CU Innovation Hub แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือ ถุงพลาสติกชีวภาพ (Garden Fresh) เพื่อเก็บและยืดอายุพืช-ผลไม้สด และสามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถผลิตและจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นแล้ว Garden Fresh ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัท การ์เด้น เฟร็ซ จำกัด ได้รับทุนสนับสนุนจาก TED Fund ประเภทธุรกิจเทคโนโลยี สาขาเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ โครงการถุงพลาสติกชีวภาพยืดอายุพืชผลสด โดยใช้วัตถุดิบประเภท PLA หรือ Poly Lactic Acid ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีส่วนผสมจากส่วนประกอบข้าวโพด และ/หรือ ธัญพืช ซึ่งได้รับการรับรองการย่อยสลายทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 14855-1 จาก MTEC หรือศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่า สามารถย่อยสลายทางชีวภาพภายในเวลา 4 เดือน สามารถเก็บพืชผักสด และผลไม้ โดยสามารถเก็บมะม่วงได้นานขึ้นอีก 1-3 วัน เก็บเห็ดฟางได้นานขึ้นอีก 1-2 วัน รวมทั้งอาหารพร้อมปรุง และพร้อมรับประทาน เช่น ชุดส้มตำ ชุดต้มยำ ฯลฯ เป็นต้น

Garden Fresh พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สามารถยืดอายุเห็ดฟางที่ส่งออกไปยังประเทศบรูไน รวมถึงร้านอาหารไทยอีก 5 แห่ง ต่างพอใจในเห็ดฟางที่ซื้อไปประกอบอาหาร อย่างไรก็ตาม การยืดอายุพืชผักและผลไม้สด ไม่ได้ขึ้นกับสมบัติของถุงพลาสติกเพียงอย่างเดียว แต่มีองค์ประกอบในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตลอดระยะเวลาที่เก็บ รวมทั้งคุณภาพของพืชผลสดที่เก็บมาด้วย