พช. กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนเช็คอิน… ‘ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี’ ทั่วทุกภาค เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากใหัมั่นคง

เรียนรู้เรื่องราวภูมิปัญญา อุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่น กินของอร่อยทั่วเมืองไทย สร้างรายได้กระจายสู่ทุกชุมชน

สัมผัสวิถีชีวิตผสมผสานสองชาติพันธุ์

บ้านป่าปุ๊  จ.แม่ฮ่องสอน (ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น)

ชมวิวทะเลหมอกยามเช้าอันงดงาม นมัสการพระประธานศิลปะพม่าผสมไทยใหญ่ ศึกษาการทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ สะพานก้าวเพื่อสุข เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยใหญ่และชนเผ่ากะเหรี่ยง สัมผัสน้ำใจไมตรีของผู้คน อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง

วัฒนธรรมเขมร วิถีข้าว และชาวนา

บ้านกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด (ชุมชนโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

ตื่นตาตื่นใจกับปราสาทศิลปะบาปวนโดยมัคคุเทศก์น้อย เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา นั่งรถอีแต๊กเที่ยวท้องนาทุ่งกุลาร้องไห้แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดีของประเทศ เดินชมสวนเกษตรอินทรีย์เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง ชิมขนมประจำท้องถิ่น “ข้าวต้มบักตาล” ช้อปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ของดีชุมชน

เรียนรู้ภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่

บ้านยางทอง จ.อ่างทอง (ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น)

นมัสการหลวงพ่อขาววัดยางทอง ชมความงามความสูงใหญ่ของต้นยางนาคู่ขนาด 12 คนโอบ สูงใหญ่สวยงามติดอันดับ 3 ของประเทศไทย เรียนรู้ภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ ชมสาธิตการจักสานที่โรงเรียนจักสานบ้านครูอ๊อด เลือกของขวัญของฝากผลิตภัณฑ์ทำจากไม้ไผ่ที่มีลวดลายเป็นอัตลักษณ์

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชุมชน

บ้านถ้ำผึ้ง จ.สุราษฎร์ธานี (ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น)

เที่ยวชมหมู่บ้านเกษตรพฤกษาไทย เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกป่าชุมชน ตื่นตาบึงมหัศจรรย์น้ำดัน-ทรายดูด บึงน้ำใสคล้ายมีแรงดันให้ทรายถูกดันขึ้นมาตลอดเวลา เพลินตาหินงอกหินย้อยอันงดงามที่ถ้ำน้ำลอด อิ่มเอมอาหารหลากหลายและผลิตภัณฑ์ OTOP จากสมุนไพรของชุมชน