“เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์” ร่วมเฉลิมฉลอง 43 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยกลุ่มสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ร่วมยินดี

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) กลุ่มผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ที่โดดเด่นในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ งานระบบราง และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure) รวมทั้ง ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมครบวงจร นำทีมผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 43 ปีของบริษัท AEC สะท้อนความยิ่งใหญ่ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำ 1 ใน 4 ของไทยที่มีงานภาครัฐต่อเนื่อง โดยผู้บริหารให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นำโดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ นายจรูญ เพทาย รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจลูกค้า และ นายไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ในฐานะบริษัทแม่ร่วมแสดงความยินดี นำโดย นายไพรัช เล้าประเสริฐ นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ณ  ศาลพระพรหมด้านหน้าตึกสาธรธานี และสาธรนคร