ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ครองตำแหน่ง “แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย” ต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน

14 กรกฎาคม 2563 – ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ด้วยการครองตำแหน่ง “แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2020” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากผลสำรวจประจำปีจาก Asia’s Top 1000 Brands ที่จัดขึ้นโดยนิตยสารด้านการตลาดชื่อดังอย่าง Campaign Asia-Pacific ร่วมกับผู้ให้บริการข้อมูลและการวัดผลระดับโลก หรือ Nielsen

การจัดอันดับในครั้งนี้ ได้รวบรวมผลสำรวจจาก 15 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจค้าปลีก, ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (F&B), และกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ อิเลคโทรนิคส์ โดยผลสำรวจดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภคผ่านกระบวนการการพิจารณาที่โปร่งใส นำมาซึ่งการจัดอันดับแบรนด์ที่เป็น “ที่หนึ่งในใจ” ของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้

ซึ่งในปีนี้ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ได้คว้าตำแหน่งอันดับ 1 ถึง 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ แบรนด์เอเชียที่แข็งแกร่งที่สุด, แบรนด์ที่มีรายงานด้านความยั่งยืนที่ดีที่สุด (กลุ่มสำรวจใหม่ในปี 2020), กลุ่มสมาร์ทโฟน, ทีวี, และ เทคโนโลยีสมาร์ทโฮม

การวิจัยได้ทำการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคจาก 14 แห่งในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้แน่ใจว่าภาพรวมของการสำรวจนั้นสมดุลและครอบคลุมถึงตัวแทนประชากรในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง จึงได้มีการกำหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในด้านอายุ เพศ และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน

ระเบียบวิธีการสำรวจ

Asia’s Top 1,000 Brands รวบรวมข้อมูลจากผลสำรวจทางออนไลน์โดยนิตยสาร Campaign Asia-Pacific ร่วมกับผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการวัดผลระดับโลก หรือ Nielsen โดยการสำรวจถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2020 โดยทำการวิจัยและสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจาก 14 พื้นที่ ได้แก่ ออสเตรเลีย, จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ไทย และ เวียดนาม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนในแต่ละพื้นที่ ส่วนในญี่ปุ่น, อินเดีย และจีน ได้ทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 800, 1,000 และ 1,200 คนตามลำดับ และเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวครอบคลุมถึงตัวแทนประชากรในแต่ละพื้นที่ ทางผู้สำรวจจึงได้มีการกำหนดคุณลักษณะเป้าหมายในด้านอายุ เพศ และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผลสำรวจครอบคลุมถึง 15 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ, กลุ่มยานยนต์, เครื่องดื่ม, คอนซูเมอร์ อิเลคโทรนิคส์, บริการขนส่ง, บริการด้านการเงิน, อาหาร, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านและเครื่องใช้ส่วนตัว, สื่อและโทรคมนาคม, ร้านอาหาร, ธุรกิจค้าปลีก, อุปกรณ์กีฬา, และการขนส่ง ท่องเที่ยวและสันทนาการ นอกจากนี้ ภายใต้ 15 กลุ่มข้างต้นยังประกอบไปด้วยอีกกว่า 84 กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย ซึ่งในแต่ละปี หมวดหมู่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักและย่อยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งในปีนี้ ได้มีการเพิ่ม บริการการสื่อสาร เข้าไปในกลุ่มสื่อและโทรคมนาคม

กลุ่มตัวอย่างได้ทำการตอบคำถามดังต่อไปนี้:

  • เมื่อนึกถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ แบรนด์ที่ดีที่สุดในใจของคุณคือแบรนด์ใด? โดยคำว่าดีที่สุดในที่นี้ หมายถึงแบรนด์ที่คุณสามารถเชื่อถือได้มากที่สุด หรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกลุ่มนี้
  • นอกจากแบรนด์ที่ที่คุณเลือกแล้ว คุณคิดว่าแบรนด์ที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองคือแบรนด์ใด?
  • แบรนด์ที่มีรายงานด้านความยั่งยืนที่ดีที่สุด คือแบรนด์ใด?