สิ้นแล้ว “อาคม เอ่งฉ้วน”ด้วยสาเหตุเลือดออกในกระเพาะอาหารในวัย 69 ปี

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 มีรายงานว่า นายอาคม เอ่งฉ้วน ส.ส.หลายสมัย พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้เสียชีวิตแล้วที่จังหวัดกระบี่ ด้วยสาเหตุเลือดออกในกระเพาะอาหาร ด้วยวัย 69ปี เมื่อช่วงเที่ยงที่จังหวักระบี่

สำหรับนาย อาคม เอ่งฉ้วน เกิดวันที่ 5 ม.ค. 2494 เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องจากนายอาคมเป็นบุคคลที่มีรูปร่างอ้วนใหญ่ จึงได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่า “ตูมตาม” มีบทบาทตรวจสอบรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผ่านสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นผู้อภิปรายเรื่อง การทุจริตจัดซื้อเครื่องฉายดาว

นายอาคม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน เมื่อ พ.ศ. 2519 และปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน นายอาคม เข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ สมัยแรกในปี 2526 จากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2529 ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2531 เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี 2532 เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปี 2535

จากนั้นในปี 2540 จึงได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2540 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2542

ภายหลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 และมีการจัดตั้งรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวได้ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลเงา หรือ ครม.เงา ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และ นายอาคม เอ่งฉ้วน ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงา ต่อมาในการเลือกตั้ง 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย