โออาร์ คงรูปแบบการให้บริการด้านสุขอนามัยต่อเนื่อง ให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ยุคนิวนอร์มอล

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด – 19 ที่ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น แต่ยังคงจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การรักษาความสะอาด และการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ โออาร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมีความห่วงใยผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ร้านคาเฟ่ อเมซอน และร้านค้าต่าง ๆ จึงได้คงมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ได้ปฏิบัติเพิ่มเติมในช่วงโควิด – 19 ให้เป็นมาตรฐานการใช้ชีวิตตามวิถีปกติในรูปแบบใหม่หรือนิวนอร์มอล (New Normal) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ  ดังนี้

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้บริการแบบนิวนอร์มอลภายใต้แนวคิด “วัด เว้น ไว”

 1. วัด : วัดอุณหภูมิพนักงานหน้าลานก่อนเริ่มงาน โดยต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมติดสัญลักษณ์เพื่อชี้บ่งว่าไม่มีไข้ ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง กำหนดให้พนักงานล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนให้บริการ สวมหน้ากากตลอดเวลา รวมทั้งวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการในร้านค้า และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานีบริการฯ
 2. เว้น : พนักงานเว้นระยะห่างจากลูกค้าและพนักงานอื่นอย่างน้อย 1 เมตร งดเว้นการสัมผัสเงินและบัตรเครดิต และเชิญชวนให้ลูกค้าเลือกชำระเงินผ่าน QR Payment โดยจะสามารถให้บริการได้ครบทุกสาขาภายในเดือนกรกฎาคม 2563 หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน บลู คอนเนค (Blue CONNECT) รวมถึงการให้ลูกค้าแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะสมคะแนนบลูการ์ด (Blue Card) แทนการใช้บัตรจริง ซึ่งสามารถให้บริการครบทุกสาขาภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้
 3. ไว : พนักงานเติมน้ำมันให้บริการด้วยความรวดเร็วว่องไว โดยใช้เวลาประมาณ 4 นาที/การให้บริการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง และขอความร่วมมือให้ลูกค้าใช้เวลาในสถานีบริการฯ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังจัดให้แม่บ้านทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสในห้องน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง และทำความสะอาดห้องน้ำ พื้นทางเดินและผนังทุก 6 ชั่วโมง

ร้านคาเฟ่ อเมซอน

 1. การเตรียมความพร้อมของพนักงาน วัดอุณหภูมิพนักงานทั้งก่อนเริ่มงานโดยต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และวัดซ้ำทุก 4 ชั่วโมง กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ให้บริการลูกค้า หมั่นล้างมือให้สะอาด และต้องล้างมือทุกครั้งก่อนชงเครื่องดื่ม พนักงานขาย (Cashier) ต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
 2. การเตรียมความพร้อมร้านค้า จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับให้บริการลูกค้าอย่างน้อย 2 จุด ติดตั้งฉากกั้นพลาสติกใสบริเวณจุดรับคำสั่งซื้อและชำระเงิน ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ ด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำทุก 1 ชั่วโมง และทำความสะอาดร้านแบบ BIG Cleaning ทุกวัน รวมทั้งติดสัญลักษณ์จุดยืนคอยรับบริการให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จัดทำป้ายขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากเมื่อเข้ามาใช้บริการ และจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อรองรับการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อาทิ การชำระเงินด้วยระบบ QR Payment ผ่านแอป พลิเคชัน บลู คอนเนค (Blue CONNECT)
 3. การคัดกรองลูกค้า ขอความร่วมมือลูกค้าที่มาใช้บริการให้สวมหน้ากากตลอดเวลา

ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 – 19:00 น.

 1. การเตรียมความพร้อมของพนักงาน ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และกำหนดให้พนักงานต้องใส่หน้ากาก และล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดก่อนให้บริการ
 2. การเตรียมความพร้อมของร้าน จัดเก้าอี้นั่งรอให้เว้นระยะห่าง จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสร่วมเป็นประจำ
 3. การคัดกรองลูกค้า ขอความร่วมมือให้ลูกค้าสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเช็คอินและเช็คเอาต์ที่ศูนย์บริการ และเชิญชวนให้ลูกค้าจองเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อลดการพบปะลูกค้าอื่น เช่น แอปพลิเคชัน ฟิต ออโต้ (FIT Auto) เว็บไซต์ www.pttfitauto.com หรือติดต่อ Contact Center โทร. 1365 กด 17 รวมทั้งขอความร่วมมือลูกค้าที่มาใช้บริการให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าศูนย์บริการทุกครั้ง สวมหน้ากากตลอดเวลา และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

 ร้านเท็กซัส ชิคเก้น

 1. การเตรียมความพร้อมพนักงาน จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้พนักงานทุกคนล้างมือตามมาตรฐานของเท็กซัส ชิคเก้น ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนเข้าร้าน โดยต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และวัดซ้ำทุก 4 ชั่วโมง กำหนดให้พนักงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา หรือหากมีความจำเป็นต้องใกล้ชิดบุคคลอื่น ให้ใส่หน้ากากเฟสชิลด์ (Face Shield) และถุงมือเพิ่มเติมในการให้บริการ
 2. การเตรียมความพร้อมของร้าน จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ และติดป้ายบริเวณทางเข้าร้านเพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก พร้อมทั้งติดตั้งฉากกั้น (Counter Shield) บริเวณเคาน์เตอร์สั่งอาหาร ติดสัญลักษณ์จุดยืนคอยรับบริการให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร กำหนดพื้นที่นั่งรอสินค้า รวมถึงการจัดพื้นที่นั่งห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังใช้บริการเสร็จ และยกเลิกการให้บริการน้ำดื่มรีฟิล (Refill) แบบบริการตนเองโดยเปลี่ยนเป็นพนักงานให้บริการเสิร์ฟ
 3. การคัดกรองลูกค้า ขอความร่วมมือให้ลูกค้าสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเช็คอินและเช็คเอาต์ รวมทั้งสวมหน้ากากและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน โดยต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และขอให้ลูกค้าที่มาใช้บริการรักษาระยะห่าง 1 เมตร

ร้านฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ

 1. การเตรียมความพร้อมของร้าน จัดจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าทุกสาขา จัดรูปแบบการนั่งโต๊ะ ห่างกัน 1.5 เมตร และกำหนดระยะห่างในการต่อแถวสั่งอาหารอย่างน้อย 1 เมตร ติดตั้งฉากกั้นบริเวณเคาน์เตอร์สั่งอาหาร และกำหนดรอบการทำความสะอาดที่จับประตู โต๊ะเก้าอี้ และบริเวณเคาน์เตอร์ทุก 1 ชั่วโมง
 2. การคัดกรองลูกค้า ขอความร่วมมือให้ลูกค้าสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเช็คอินและเช็คเอาต์ รวมทั้งสวมหน้ากากและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน โดยต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส