พบพืชหายากพันธุ์ใหม่ของโลก ตั้งชื่อ “บุหงาลลิษา” ตามชื่อ ลิซ่า Blackpink

Must Read

นักวิจัย มช. ค้นพบพืชหายากชนิดใหม่ ตั้งชื่อ ‘บุหงาลลิษา’ ตามชื่อลิซ่า Blackpink เหตุเพราะนักวิจัยเป็นแฟนคลับของลิซ่า

ทีมวิจัยนักวิจัยสังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู นางสาวอานิสรา ดำทองดี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ และนายอับดุลรอแม บากา นักวิจัยสังกัดกลุ่มวิจัยอิสระ PDiT: Plant Diversity in Thailand พร้อมผู้ร่วมวิจัยอีกหลายคน ได้ร่วมกันศึกษาตัวอย่างพืชดอกหอมวงศ์กระดังงา (Annonaceae) ในจังหวัดนราธิวาส

จากการศึกษาตัวอย่างพืชดอกหอมวงศ์กระดังงา โดยบูรณาการข้อมูลสัณฐานวิทยาและวิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลเข้าด้วยกัน พบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกจำนวน 1 ชนิด ตั้งชื่อว่า “บุหงาลลิษา” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Friesodielsia lalisaeDamth., Baka & Chaowasku

เหตุที่ตั้งชื่อนี้ ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ ‘ลลิษา มโนบาล’ หรือ ลิซ่า Blackpink เพราะหนึ่งในทีมนักวิจัย นางสาวอานิสรา ดำทองดี นักศึกษาปริญญาเอก เป็นแฟนคลับตัวยงของลิซ่า

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการชาติพันธุ์ของพรรณไม้วงศ์กระดังงาในประเทศไทยที่หายากและยังไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำหรับ ‘บุหงาลลิษา’ มีลักษณะเด่น คือ เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง มีดอกเป็นดอกเดี่ยว มีกลิ่นหอมแรง กลีบดอกหนาสีเหลือง กลีบชั้นนอกเรียวยาว กลีบชั้นในประกบกันไม่บานออก มีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของกลีบชั้นนอก จากการสำรวจพบบุหงาลลิษาเพียง 2 ต้นในป่าทุติยภูมิใกล้สวนยางและสวนผลไม้ในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส

แต่ไม่นานนี้ถูกตัดไป 1 ต้น ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์บุหงาลลิษา ให้สามารถพัฒนาเป็นไม้ดอกหอมเลื้อยพันซุ้มได้ และเพื่อศึกษาต่อยอดหาสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่จะนำไปสู่การค้นพบยาใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

Latest News

ไหนว่าไม่มี? “ภูมิธรรม”ยันไม่มีวาระเด้งอธิบดีDSI สุดท้ายที่ประชุมครม.เคาะย้ายไปนั่งรองปลัดยธ.

ไหนว่าเรื่องนี้ไม่เข้าที่ประชุมครม.? กรณีเด้งอธิบดี DSI ล่าสุดที่ประชุมเคาะให้ "สุริยา" ไปนั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม สวนทาง "รองนายกฯภูมิธรรม" ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ชาวเน็ตเทน้ำหนักเด้งย้ายไปที่การจับหมูเถื่อน  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโยกย้าย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามที่ พ.ต.อ.ทวี...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง