ซัมซุง มอบบริการ ‘เติมสุข’ ขยายบริการรองรับกลุ่มผู้พิการทางสายตา ผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทั่วประเทศ

12 มีนาคม 2563  ซัมซุง ส่งมอบบริการ เติมสุข มุ่งเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ณ ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทั่วประเทศ โดยเฟสแรกเริ่มขยายการบริการระดับมืออาชีพสู่กลุ่มลูกค้าผู้พิการทางสายตาที่ต้องการคำแนะนำในการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต พร้อมช่วยตั้งค่าระบบการใช้งาน และแนะนำแอพพลิเคชันที่จำเป็น เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟนในการอำนวยความสะดวกสบายให้ชีวิตประจำวัน พร้อมเตรียมขยายการให้บริการสู่ศูนย์บริการทั่วประเทศ ภายในไตรมาส 2/2563

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า กลุ่มผู้พิการทางสายตาในปัจจุบันมีจำนวนกว่า 190,000 คน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.82 ของจำนวนผู้พิการทุกกลุ่ม จากข้อมูลนี้ ประกอบกับการทำงานกับกลุ่มผู้พิการทางสายตามาอย่างยาวนาน ผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ทำให้บริษัทตระหนักถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ที่ต้องการใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆ ไม่ต่างจากลูกค้าทั่วไป บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าผู้พิการทางสายตา โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียที่ริเริ่มให้บริการสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ ทั้งการให้คำแนะนำการใช้สมาร์ทโฟนสำหรับผู้ที่กำลังเลือกซื้อและบริการหลังการขาย

มร. จอง ซุง ปาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เผยว่า “ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ซัมซุงต้องการที่จะยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต บริการ เติมสุข เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มที่ต้องการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของซัมซุง โดยในระยะแรกได้ขยายบริการสู่กลุ่มผู้พิการทางสายตาเป็นกลุ่มแรก และในอนาคตมีแผนที่จะขยายไปสู่ลูกค้ากลุ่มอื่น อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้พิการในลักษณะอื่นๆ  ซึ่งจะต้องได้รับการบริการที่มีความพิเศษเฉพาะ เพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความต้องการและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ซึ่งในขณะนี้พนักงานในซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถดูแลและให้คำแนะนำในด้านฟังก์ชันการใช้งานให้แก่ลูกค้าผู้พิการทางสายตา”

 การบริการ เติมสุข ครอบคลุมถึง

1.การต้อนรับอย่างมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่การทักทาย การสัมผัสเพื่อนำทางลูกค้าให้เดินในพื้นที่ร้านค้าในทิศทางที่ถูกต้อง พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถดูแลต้อนรับลูกค้าผู้พิการทางสายตาได้อย่างเข้าใจและมั่นใจ

2.การตั้งค่าเพื่อการใช้งาน พนักงานสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานของโทรศัพท์สำหรับลูกค้าผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy รวมถึงช่วยโอนย้ายข้อมูลในกรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ และอัพเดทซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

3.การสอนการใช้งาน ทั้งฟังก์ชันและแอพพลิเคชันที่จำเป็น เช่น โปรแกรมช่วยอ่านข้อความบนหน้าจอ (Talkback) ที่จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าใจข้อความหรือเนื้อหา ณ ขณะนั้นผ่านการอ่านออกเสียง หรือโหมด Voice Assistance ที่ช่วยแจ้งลูกค้าว่า ณ ขณะนั้น ลูกค้าอยู่ในหน้าจอใด เมนูใด กำลังแตะไปที่คำสั่งการทำงานใด เป็นต้น

4.การมอบประสบการณ์ใหม่ พนักงานสามารถแนะนำสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆ ทั้งการใช้งาน ฟังก์ชัน และรูปลักษณ์ของตัวเครื่อง เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของซัมซุง

ทั้งนี้ บริการ  เติมสุข’  เป็นการให้บริการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ‘มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน’ (Together for Tomorrow! Enabling People) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุง ในการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพของทุกคนในสังคม โดยซัมซุงได้เริ่มให้บริการ เติมสุข ณ ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ สาขา ได้แก่ สาขาสยามพารากอน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขามาบุญครอง และสาขาเซ็นทรัลพระราม มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในปัจจุบันได้ขยายโครงการไปสู่สาขาทั่วประเทศ และเตรียมขยายการให้บริการไปยังศูนย์บริการทั่วประเทศกว่า 40 แห่ง ภายในไตรมาส 2/2563 เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาโดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการจากพนักงานGalaxy Consultant ได้ทุกวัน(ยกเว้นวันจันทร์)  ตั้งแต่เวลา 11-00-20.00 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า