กสอ. ปั้นนักธุรกิจเกษตรใหม่ให้ดีพร้อมทันที

17 สิงหาคม 2563 – นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม (คนกลาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักธุรกิจแบบดีพร้อมในโครงการ “ห้วยยายจิ๋ว จิ๋วแต่แจ๋ว” กิจกรรมพัฒนานักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมรายใหม่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนห้วยยายจิ๋ว ณ  โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เมื่อเร็ว ๆ นี้