กรุงไทยสนับสนุนกองทัพบก มอบเงินสมทบทุนโครงการ Smart Hospital

Must Read

กรุงไทยสนับสนุนกองทัพบก มอบเงินสมทบทุนโครงการ Smart Hospital

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้บริหารสายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,605,000 บาท ให้กับกองทัพบก โดยมี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพบก สมทบทุน โครงการ Smart Hospital เพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกให้มีความทันสมัย มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ที่จะทำให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

Latest News

กรมฝนหลวงฯ Kick Off ปฏิบัติการทำฝนหลวงลุยลดฝุ่น Pm 2.5

โฆษกเกษตรฯ เผย กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น Pm 2.5 ตามนโยบายนายกเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (เกินค่ามาตรฐาน) จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง