โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ พร้อมเปิดบริการอีกครั้ง 1 สิงหาคม 2563 นี้

โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยพร้อมให้บริการในรูปแบบ  #NewNormalStandard โดยมีมาตรการดังนี้

– ติดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ
– ติดตั้งจุดบริการเจลล้างมือ และจุดสแกน QR CODE ไทยชนะ
– พนักงานสวม face shield และหน้ากากอนามัย
– ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องบริเวณพื้นที่โรงแรม