ครบรอบ 7 ปีคุยข่าวเช้า ช่อง 8 ส่งต่อความสุขให้ 2 มูลนิธิ

ส่งต่อบุญวันดีดี ในวัน “ครบรอบ 7 ปี คุยข่าวเช้าช่อง 8” คุณธีระ ธัญญอนันต์ผล บรรณาธิการฝ่ายข่าว พร้อมด้วยผู้ประกาศ วิยดา พีรรัฐกุล, สถาพร ริยะป่า, บุญญิตา งามศัพพศิลป์ เป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการ ตัวแทนจากมูลนิธิพุทธรักษา เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนต่างจังหวัด กับโครงการ Mask To School ที่ประสบความเดือดร้อนช่วง โควิด-19 และ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ คุณวีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หน.สื่อสารองค์กรและระดมทุน ตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงา นำไปมอบให้กับคนไร้บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ  ที่อาร์เอสกรุ๊ปทาวเวอร์บี ถ.ประเสริฐมนูกิจ ไปเมื่อวันก่อน