‘ฮาบิแทท กรุ๊ป’ ร่วมสมทบทุนการศึกษา กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ ในพระราชูปถัมภ์

คุณศศิวิมล สุทธิบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยมเพื่อการลงทุนของไทย ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อการศึกษาผ่าน กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณแก้วใจ นาคสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาจากประมูลภาพในนิทรรศการภาพถ่าย ‘Inso Showcase’ ที่เกิดจากร่วมมือของ ฮาบิแทท กรุ๊ป และเพจอินโซคอนโด ที่ผ่านมา