“ทองมา” ตอบแทนสังคมไทย มอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

Must Read

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ บริจาคเงินในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ให้กับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ โรงพยาบาลและองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวม 45 แห่ง จำนวน 48.16 ล้านบาท โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ พฤกษา โฮลดิ้ง เมื่อวันก่อน

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นาวาอากาศเอก ธนกฤต เสงี่ยมงาม รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบ
  2. วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  3. พระพิศาลประชานาถ ประธานมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ
  4. ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  5. ปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
  6. สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ
  7. ณินทิรา โสภณพนิช ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

Latest News

เที่ยวปลายฝน ต้นหนาว ดาวเกลื่อนฟ้า 4 จังหวัด 4 ไปกับ รถไฟ KIHA 183

จองด่วน ทริปสุดคุ้มเดือนตุลาคม : เที่ยวปลายฝน ต้นหนาว ดาวเกลื่อนฟ้า 4 จังหวัด 4 สไตล์ สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ขอเชิญชวนนั่งรถไฟ KIHA 183...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง