“ทองมา” ตอบแทนสังคมไทย มอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ บริจาคเงินในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ให้กับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ โรงพยาบาลและองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวม 45 แห่ง จำนวน 48.16 ล้านบาท โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ พฤกษา โฮลดิ้ง เมื่อวันก่อน

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นาวาอากาศเอก ธนกฤต เสงี่ยมงาม รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบ
  2. วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  3. พระพิศาลประชานาถ ประธานมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ
  4. ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  5. ปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
  6. สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ
  7. ณินทิรา โสภณพนิช ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ