บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ชั้นนำ มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท

บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้ชั้นนำ อาทิ Wall Street English, AUA, ITEC Group, British Council, OnDemand Education, The Best English, Family & Kids, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า, KPN Academy, Gymboree, Kumon, Bangkok Dance, BabiesGenius, Global Art, Clayworks และ Modulo มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท ยอดใช้จ่าย 10,000 – 24,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน120 บาท/สิทธิ์ ยอดใช้จ่าย 25,000 – 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท/สิทธิ์ ยอดใช้จ่าย 50,000 – 99,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท/สิทธิ์ ยอดใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท/สิทธิ์ จำกัดรับเครดิตเงินคืน 3 สิทธิ์/ บัญชีบัตรหลัก/ธนาคาร/ตลอดรายการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2563

ลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบี สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS เพียงพิมพ์ TMBEDU ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้งตลอดรายการ) และบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย พิมพ์ TBEDU ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 (3 บาท/ครั้งตลอดรายการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558 (สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี) หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย)