จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. เพิ่มประสิทธิภาพดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน

Must Read

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตจำนวน อาสาสมัครสาธารณ สุขในกรุงเทพฯ ไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขว่า สำนักอนามัย มีแนวทางขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. โดยศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย เปิดรับสมัครประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ที่ปฏิบัติงานในเดือน ก.ค. 63 มีจำนวน 10,737 คน แบ่งเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนที่ขึ้นทะเบียน 8,976 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 1,761 คน อย่างไรก็ตามสำนักอนามัยมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. โดยจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ซึ่งเป็นการอบรมประชาชน เพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2,000 คน โดยขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขสำนักอนามัย นอกจากนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ยังจัดให้มีหลักสูตรอบรมความรู้ต่อเนื่องให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน รวมถึงมีแผนการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่ดูแลสุขอนามัย ควบคุมและป้องกันโรคระบาด ให้กับประชากรต่างด้าวที่ทำงานและพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอดจนมีแผนถวายการอบรมพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก ให้ครอบคลุมครบทุกวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกด้วย

Latest News

EXIM BANK สนับสนุนการค้าและการลงทุนไทย-ฮ่องกง

EXIM BANK ลงนาม MOU กับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง สนับสนุนการค้าและการลงทุนไทย-ฮ่องกง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ปีเตอร์ เคเอ็น แลม ประธานองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และนางสาวมากาเร็ต ฟง กรรมการบริหาร HKTDC ร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการต่อเนื่องเป็นฉบับที่ 3...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง