“เครือสหพัฒน์” ผู้นำเทรนด์ “นวัตกรรมผ้ายับยั้งเชื้อไวรัส” ผลิตสินค้าและเสื้อผ้า เปิดขายในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ออนไลน์ ปี 63”

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส ซึ่งจะกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ของคนไทย เครือสหพัฒน์ในฐานะผู้นำในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับคนไทยทุกกลุ่ม ทั้งเด็กเล็ก คนทำงาน ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย โดยล่าสุดได้นำ นวัตกรรมผ้ายับยั้งเชื้อไวรัส มาใช้ในการผลิตหน้ากากและเสื้อผ้า ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในยุคที่ต้องเผชิญกับเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งในอนาคตจะมีการนำนวัตกรรมนี้ไปผลิตสินค้าประเภทอื่นๆ เพิ่มในกลุ่มเครื่องแต่งกายและแฟชั่น

นวัตกรรมผ้ายับยั้งเชื้อไวรัส จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่กังวลเรื่องการติดเชื้อไวรัส เพราะเนื้อผ้าเคลือบด้วยสารที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของเชื้อไวรัสได้ โดยได้ทำการทดสอบกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 ซึ่งสามารถซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ปลอดภัยใช้ได้แม้กับเด็ก เนื้อผ้าแห้งไว และระบายอากาศได้ดี

ขณะนี้ แบรนด์ต่างๆ ในเครือสหพัฒน์ อาทิ Wacoal Absorba Arrow และ Erawon ได้นำนวัตกรรมผ้ายับยั้งเชื้อไวรัสไปใช้ในการผลิตหน้ากาก และเสื้อผ้า ซึ่งจะเปิดตัวและจำหน่ายให้กับผู้สนใจเป็นครั้งแรกใน งานสหกรุ๊ปแฟร์ ออนไลน์ ปี 63 ที่ www.sahagroupfair.com ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2563