แอกซ่าประกันภัยมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อช่วยช้างไทย

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปันน้ำใจช่วยเหลือช้างไทยด้วยการมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้กิจกรรม “แอกซ่าปันน้ำใจ ช่วยเหลือช้างไทย” เพื่อช่วยเหลือช้างกว่า 100 เชือกในชุมชนปกาเกอะญอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับการเลี้ยงดูและมีการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ช่วยช้าง ช่วยรักษาป่าและชุมชน” ของมูลนิธิรักษ์ไทย

นางสาวสุรีรัตน์ โมฬีชาติ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรมแอกซ่าปันน้ำใจ ช่วยเหลือช้างไทย ต่อยอดมาจากการที่แอกซ่าห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทุกชีวิต เดินหน้าตอบแทนสังคมผ่านการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุน รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ส่งมอบหน้ากากและเฟซชิลด์แก่บุคลากรการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อรับมือกับการสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือผู้คนแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะ ‘ช้าง’ ซึ่งถือเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยและอยู่คู่บ้านคู่เมืองกับชาวไทยมาอย่างยาวนาน”

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.axa.co.th