แม็คโคร จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร รับซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ จากเกษตรแปลงใหญ่กู้วิกฤตโควิด-19

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย มร.ริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-หน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ที่ 2 จากขวา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ “ตลาดนำการเกษตร” ในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ่ กู้วิกฤตโควิด -19 พร้อมวางแผนร่วมกันพัฒนาสินค้าเกษตรและส่งเสริมการตลาดอย่างยั่งยืนให้เกษตรกร โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี และ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บุคคลจากซ้ายไปขวา

1. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

2. มร.ริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-หน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย

3. นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์

4. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. นายสุรินทร์ ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา

7. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

8. นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร