ธีรพร คลินิก เสริมบุญ…สร้างกำลังใจพ้นภัยวิกฤติโควิด-19

หลังจากเจอสถานการณ์โควิด-19 พ่นพิษกันไปทุกหย่อมหญ้า ประเทศไทยได้เวลาคลายล็อคดาวน์ให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง ภายใต้กรอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมการดำเนินชีวิตของผู้คนแบบ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ที่จำเป็นใช้ให้เป็นปกตินิสัย ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม

เพื่อความเป็นสิริมงคลและขจัดปัดเป่าสิ่งร้ายๆ ให้พ้นไปจากประเทศไทย นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ เจ้าของ ธีรพรคลินิก สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าย่านเขตคลองสาน จึงได้นิมนต์ พระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร  เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ทอง รวมพระสงฆ์จำนวน 9 รูป   ทำพิธีสวดมนต์ทำบุญและเลี้ยงพระขึ้นภายใน ธีรพรคลินิก เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ทีมงานที่ได้ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 ด้วยกันตลอดช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พร้อมเปิดให้บริการเป็นปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ตามคำสั่งศบด. โดยคำนึงความปลอดภัยของลูกค้ามาเป็นอันดับแรกด้วยมาตรการการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด พร้อมมาตร ฐานความสะอาด ปลอดภัยตามระเบียบสถานบริการทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้รับบริการของธีรพรคลินิกมั่นใจได้100 %