ไอแบงก์จัดงานครบรอบ 17 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร คณะที่ปรึกษา (ด้านศาสนา) และคณะผู้บริหาร จัดงานครบรอบ “17th Anniversary ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานกล่าวคำขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับกิจการของธนาคาร และได้อำนวยพรให้ธนาคารตลอดจนเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกคนเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการยิ่งๆขึ้นไป ในการนี้ธนาคารได้รายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ที่ผ่านมา  ด้วยผลกำไรสุทธิ 566 ล้านบาท การเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยมุสลิมและสินเชื่อชายแดนภาคใต้ตามพันธกิจธนาคารได้เกินเป้าหมาย พร้อมทั้งธนาคารสามารถคว้ารางวัล ITA Awards ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอันดับ 5 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจากการประเมินผลการดำเนินงานทั้ง 53 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้จุฬาราชมนตรี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติรับทราบ ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)  ชั้น 23 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา