ชาวสะพานใหม่มีเฮ..รถไฟฟ้าถึงวัดพระศรีฯ

 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าบีทีเอสจะปรับรูปแบบการเดินรถไฟฟ้าเพื่อรองรับเส้นทางส่วนต่อขยายใหม่สายสีเขียวเหนือ  ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตเพิ่ม 4 สถานี ได้แก่ สถานีกรมป่าไม้สถานีบางบัวสถานีกรมทหารราบที่ 11 และสถานีวัดพระศรีมหาธาตุจะเริ่มในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นี้เป็นต้นไป

โดย บริษัท ฯ จะจัดรูปแบบการเดินรถและแบ่งระยะเวลาการให้บริการเป็น 2 ช่วงหลักดังนี้ 1. ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์การให้บริการระหว่างสถานีหมอชิตถึงสถานีสำโรงจะมีความถี่ระหว่างขบวน 2 นาที 25 วินาที ส่วนความถี่การให้บริการระหว่างสถานีหมอชิต และสถานีวัดพระศรีมหาธาตุรวมถึงความถี่การให้บริการระหว่างสถานีสำโรงและสถานีเคหะฯ จะมีระยะห่างระหว่างขบวน 4 นาที 50 วินาทีโดยจะมีขบวนรถวิ่งสลับกันให้บริการทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสังเกตจากป้ายด้านหน้าและด้านข้างขบวนรถเสียงประกาศบนชั้นชานชาลาในขบวนรถและจอประกาศบนสถานี

2. ช่วงนอกเวลาเร่งด่วนในวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. และเวลา 20.00 น. จนถึงเวลาปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์รถทุกขบวนจะวิ่งตั้งแต่สถานีเคหะฯ ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุโดยจะมีความถี่ 6 นาที 30 วินาทีส่วนการเดินรถไฟฟ้าสายสีลมนั้นรูปแบบและความถี่ในการเดินรถยังคงเหมือนเดิมโดยช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นจะมีความถี่ของการเดินรถ 3 นาที 45 วินาทีส่วนนอกช่วงเวลาเร่งด่วนรวมถึงเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ความถี่การเดินรถจะอยู่ที่ 6 นาที

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอสโทรศัพท์ 0 2617 6000 www.bts.co.th Line Official: @btsskytrain vša Application ‘BTS SkyTrain’ สายสุขุมวิทเปิดให้บริการ 4 สถานีใหม่เริ่มปรับใช้ 5 มิถุนายนนี้