รัฐบาลฉลุยศึกซักฟอก “บิ๊กตู่” ไว้วางใจ 272 ส่วน “ธรรมนัส” 269 น้อยสุด

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แมนราษฎร เป็นประธานการประชุมเพื่อลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล โดยองค์ประชุมมีสมาชิกแสดงตน 322 คน จากนั้นจึงเริ่มการลงมติ

เริ่มจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยสมาชิกไว้วางใจ 272 เสียง ไม่ไว้วางใจ 49 เสียง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไม่ไว้วางใจ 50 เสียง ไว้วางใจ 277 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จำนวนผู้เข้าประชุม 329 เสียง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไม่ไว้วางใจ 54 เสียง ไว้วางใจ 272 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จำนวนผู้เข้าประชุม 328 เสียง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ไม่ไว้วางใจ 54 เสียง ไว้วางใจ 272 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จำนวนผู้เข้าประชุม 328 เสียง นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ไม่ไว้วางใจ 55 เสียง ไว้วางใจ 272 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จำนวนผู้เข้าประชุม 329 เสียง และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไม่ไว้วางใจ 55 เสียง ไว้วางใจ 269 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง จำนวนผู้เข้าประชุม 331 เสียง

หลังจากนั้นนายชวนได้แจ้งพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ.2563 เป็นต้นไป พร้อมเตือนสติสมาชิกรัฐสภาควรทำเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมาย และขอคุณที่ร่วมกันทำงานออกกฎหมายในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ แล้วสั่งปิดประชุม

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ขอใช้สิทธิไม่ร่วมสังฆกรรมและไม่ขอเข้าร่วมลงมติในครั้งนี้ เพราะเห็นว่าเป็นการดำเนินการโดยมิชอบภายหลังผู้เสนอญัตติของฝ่ายค้านไม่ได้อภิปรายสรุปญัตติตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ซึ่งถือว่าการอภิปรายยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ