พช. จับมือสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

Must Read

กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้การนำของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดำเนินโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยมากว่า 60 ปี และได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น

โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ได้ขยายความร่วมมือไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัด และหน่วยงานภาคีต่างๆ ยอดจำหน่ายสินค้าผ้าและเครื่องแต่งกายที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ของยอดจำหน่ายในปีที่ผ่านมา

หากคนไทยร่วมใจกันสวมใส่ผ้าไทยเพียง 35 ล้านคน ซื้อเพิ่มคนละ 10 เมตร ก็จะมีความต้องการใช้ผ้าไทยถึง 350 ล้านเมตร เมตรละ 300 บาท คิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 105,000 ล้านบาท !!

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP หนึ่งในแนวทางสำคัญของรัฐบาล ในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน มีผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายทั่วประเทศลงทะเบียนรวม 34,718 ผลิตภัณฑ์

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานภูมิปัญญา ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ด้วยการร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

Latest News

กรมฝนหลวงฯ Kick Off ปฏิบัติการทำฝนหลวงลุยลดฝุ่น Pm 2.5

โฆษกเกษตรฯ เผย กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น Pm 2.5 ตามนโยบายนายกเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (เกินค่ามาตรฐาน) จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง