ด่วน !!! เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 48 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 48 อัตรา เสริมทัพงานด่วนมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีทั่วประเทศ พร้อมกำชับเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน จำนวน 48 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้

>>เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์

>>นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

>>นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี

>>นิติกร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://womenfund.thaijobjob.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เบอร์โทรศัพท์ 02 141 3088

นายสุทธิพงษ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ พร้อมดำเนินการสรรหาพนักงานกองทุนฯ เพื่อหนุนเสริมภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน ภายใต้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการ สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้สตรีทั่วประเทศได้มีอาชีพ มีรายได้จุนเจือสมาชิกในครอบครัว และเสริมแกร่งให้พี่น้องคนไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน นายสุทธิพงษ์ กล่าว