กรมพัฒน์ฯเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่องานรับใช้ประชาชน

กรมพัฒน์ฯ สร้างทีมงาน เน้นการสื่อสาร ตอบสนองภาคธุรกิจและประชาชน ติดอาวุธทักษะโค้ชลูกทีมของหัวหน้างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จพร้อมทำงานด้วยความสุจริต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งมั่นสร้างคนทำงานให้ทั้งองค์กรเป็นทีมเดียวกัน เชิญผู้เชี่ยวชาญโค้ชชิ่งผู้บริหารและหัวหน้างาน พร้อมส่งต่อนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติ ฝึกทักษะและใช้เครื่องมือ Coaching Card สอนงานให้เป็น สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถค้นหาตัวตน มองให้เห็นและดึงศักยภาพลูกทีมออกมาสร้างสรรค์งานเพื่อภาคธุรกิจและประชาชน นำไปสู่การสานวิสัยทัศน์กรมฯ ให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน 5 ด้าน และสร้างองค์กรโปร่งใส ตัดวงจรการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจหลายด้านที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ‘ก้าวสู่การเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม’ ความท้าทายนี้จะสำเร็จขึ้นได้ต้องอาศัยผู้นำในองค์กรทุกระดับที่เข้มแข็ง มีทักษะการบริหารงานการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติงานได้

อธิบดี กล่าวอีกว่า “กรมฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะของคนทำงานอย่างมากเพราะพวกเขาจะเป็นผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือผู้ใช้บริการที่เป็นภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งนี้ กรมฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารจากระดับผู้บริหารไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การสอนงาน หรือ Coaching จะเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ดึงศักยภาพของลูกทีมออกมาให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย”

“กรมฯ จึงได้จัดอบรมหลักสูตร ‘Coaching for Leaders : ติดอาวุธหัวหน้างาน สู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ’ วันเสาร์ที่ 25-วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานเข้ารับการอบรมจากวิทยากรมืออาชีพด้านการโค้ชชิ่งที่จะใช้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ผ่านการ์ด (Coaching Card) ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบความคิด เมื่อจบการอบรมแล้วจะสามารถสอนงานลูกน้องในทีมให้มีการวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบ การสื่อสารระหว่างทีมงานมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคเชิงลึกทางจิตวิทยาในการตั้งคำถามเพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่รู้จบ พร้อมให้คำปรึกษาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟัง เข้าใจ แก้ไขปัญหาไปด้วยกัน รวมถึงการเปิดรับความคิดเห็น (Feedback) จากผู้ปฏิบัติงาน สำหรับนำมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน (Team Work) เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีแต่ความรัก ความสุขในการทำงาน ความสามัคคีพร้อมที่จะทำงานเป็นทีมเดียวกันทั้งองค์กรเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง”

“นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยึดมั่นการทำงานที่โปร่งใส ให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนได้พร้อมเพรียงกัน ‘ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน’ 5 ด้าน โดยจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ยึดความถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่ตั้ง สร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม การพัฒนางานบริการที่รวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ สำหรับช่วงสิ้นปีที่กำลังจะมาถึงเป็นช่วงเวลาของเทศกาลแห่งความสุขที่ต่างส่งความปรารถนาดีและคำอวยพรให้แก่กัน กรมฯ ขอยึดมั่นในหลักการตามเจตนารมณ์ ‘No Gift Policy’ เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชนด้วยใจ สร้างองค์กรที่โปร่งใส และเป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *