สหพัฒน์ส่งกำลังใจ พร้อมช่วยเหลือคนขับรถแท็กซี่ แจกบะหมี่ซื่อสัตย์ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มองเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ จึงมอบบะหมี่ซื่อสัตย์จำนวน 1,000 ชุด ให้กับผู้ที่ขับรถแท็กซี่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สหพัฒน์มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือปัญหาเดือดร้อนของประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หนึ่งในนั้นคือผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่คนกรุงเทพฯ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีวิต สหพัฒน์จึงขอมอบชุดบะหมี่ซื่อสัตย์จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย บะหมี่ซื่อสัตย์ 1 แพ็ค จำนวน 6 ซอง ปลากระป๋องซื่อสัตย์ จำนวน 2 กระป๋อง และหน้ากากผ้าซื่อสัตย์เพื่อชาติ จำนวน 1 ชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ขับรถแท็กซี่สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้ด้วยดี”

สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ต้องการเดินทางมารับชุดบะหมี่ซื่อสัตย์ สามารถเดินทางมารับได้ที่บริเวณหน้า บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น.