ซีลิค (SELIC) สานต่อกิจกรรมปี 3 มอบโอกาสแก่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด-มูลนิธิขาเทียม

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาวอุตสาหกรรม ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ แม้ประเทศไทยเกิดสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แต่ทางกลุ่มบริษัทยังคงเดินหน้าส่งมอบกาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้แก่ 2 มูลนิธิ นำโดย 1. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ 2. มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ สำหรับใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เริ่มส่งมอบแล้วครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในเดือนมีนาคม 2563 ให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งแบ่งเป็นกาวยาง C-85 ยี่ห้อ WORLD ภายใต้บรรจุภัณฑ์แบบปี๊บ น้ำหนัก 15 กิโลกรัม จำนวน 1 ปี๊บ และกาวยาง C-85 ยี่ห้อ WORLD ภายใต้บรรจุภัณฑ์แบบกระป๋อง น้ำหนัก 650 กรัม จำนวน 72 กระป๋อง

ขณะที่ในเดือน เมษายน 2563 ได้ส่งมอบกาวให้แก่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดฯ โดยแบ่งเป็นกาว Solvent Based ยี่ห้อ KOAT น้ำหนัก 635 กรัม จำนวน 24 กระป๋อง เพื่อให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดฯ นำกาวไปใช้ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ สร้างอาชีพและโอกาสให้กับผู้บกพร่องทางสายตาและการมองเห็น รวมถึงสนับสนุนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพผู้บกพร่องทางการเห็น ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่น ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ กลุ่มซีลิคเริ่มโครงการ “ปันกาว” ตั้งแต่ในปี 2561 โดยกลุ่มบริษัท พร้อมที่จะส่งมอบ “กาว” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท และมุ่งหวังที่จะดำเนินโครงการนี้ต่อไปในทุก ๆ ปี