บัตรเครดิตทีเอ็มบีให้ชำระเบี้ยประกันพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท ทำรายการแบ่งจ่าย So GooOD ได้นานสูงสุด 10 เดือน

บัตรเครดิตทีเอ็มบี ให้คุ้มครองอุ่นใจ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิตทีเอ็มบี และสามารถทำรายการแบ่งจ่าย So GooOD นานสูงสุด10 เดือน ยอดใช้จ่าย 1,000 ขึ้นไป/เซลส์สลิป แบ่งจ่าย 3 เดือน ฟรี ไม่มีดอกเบี้ย แบ่งจ่าย 6 หรือ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน ดังนี้ ยอดใช้จ่าย 20,000 – 69,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท/สิทธิ์ ยอดใช้จ่าย 70,000 – 149,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท/สิทธิ์ ยอดใช้จ่าย 150,000 – 499,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท/สิทธิ์ ยอดใช้จ่าย 500,000 บาท ขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท/สิทธิ์ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/เดือน ไม่รวม ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์, ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์, ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) และ กองทุนรวมทุกประเภท ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการ พิมพ์ TMBIS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.tmbbank.com