เบอร์แทรม บริจาคหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาดม ยาหม่อง ยาหม่องน้ำแบรนด์ เซียงเพียวและเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ นำทีมพาพนักงานอาสาสมัครจัดทำหน้ากาก Face Shield อุปกรณ์ที่จะช่วยปกป้องในระหว่างการปฎิบัติงานป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อส่งมอบให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จำนวน 8 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครราชศรีธรรมราช โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม จังหวัดอุทัยธานี และโรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังมอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมกับยาดม ยาหม่องเซียงเพียว เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ เบอร์แทรมได้ดำเนินธุรกิจ ตามแนวทาง “มุ่งสู่สังคมที่ดีร่วมกัน” โดยตลอดช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่ผ่านมา  ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่องค์กรต่างๆ  เป็นมูลค่าราว 2 ล้านบาท  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ได้บรรเทาอาการเหนื่อยล้า จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาวไทยในยามนี้