มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ พช.ใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือจำนวน 100 ขวด ให้แก่กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายศุภมงคล รัตนจิตร เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกปฏิบัติการและประสานงานบรรเทาทุกข์ ฝ่ายบรรเทาภัยพิบัติ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเป็นผู้แทนมอบให้กับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระกรุณาที่พระองค์ได้มีต่อชนชาวไทย และทรงห่วงต่อข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจะได้นำสเปรย์แอลกอฮอล์พระราชทานนี้ไปแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดใช้สำหรับทำความสะอาดเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ต่อไป