“สหพัฒน์” มอบสินค้าสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ “กรมกิจการพลเรือนทหารบก”

คุณปริญญา สิทธิดำรง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ มาม่าและข้าวโพดหวานกระป๋อง KC ให้แก่ พันเอกจิรัฏฐ์  สุตาสุข รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่านายทหารที่ออกมาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในยามวิกาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และมีผู้ติดเชื้อไวรัสโรค COVID-19 สูง รวมถึงช่วยเหลือประชาชนในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคประจำวัน

นอกจากนี้หากหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือด้านสินค้าอุปโภคบริโภคของสหพัฒน์ สามารถส่งข้อมูลหน่วยงานของท่าน สินค้าที่ต้องการการสนับสนุน พร้อมเบอร์ติดต่อ มาที่ Email: corporate@sahapat.co.th