‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ห่วงใยคนไทยทั่วประเทศ ยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ทุกสาขา คืนความมั่นใจแก่ลูกค้า

‘บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ หรือ ILM ห่วงใยคนไทยทั่วประเทศ ร่วมคืนความมั่นใจในการช้อปปิ้งเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของใช้  และของตกแต่งบ้าน ยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ทุกสาขาทั่วประเทศ เน้นการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกำชับพนักงานสวมหน้ากากป้องกันขณะให้บริการแก่ลูกค้า

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ และของตกแต่งบ้านครบวงจรเปิดเผยว่า จากความกังวลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นการเข้าใช้บริการเลือกซื้อสินค้าภายในห้างค้าปลีกต่างๆ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ และของตกแต่งบ้าน ภายในอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างไร้ความกังวลและไม่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ

ล่าสุด อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขาได้ยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการต่างๆ ประกอบด้วย 1.จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์ ณ จุดบริการลูกค้า  2.มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทุกๆ 2 ชั่วโมงต่อเนื่องตลอดทั้งวัน อาทิ บริเวณเคาน์เตอร์ชำระสินค้า (SAP) เคาน์เตอร์จุดบริการลูกค้า (Customer Service) จุดให้บริการดีไซเนอร์ออกแบบตกแต่งภายใน (3D Designer) ภายในลิฟต์ ราวบันไดเลื่อน มือจับรถเข็นและตะกร้าช้อปปิ้ง ฯลฯ 3. เพิ่มความถี่การทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมงและการจัดเตรียมสบู่เหลว กระดาษชำระให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งวัน 4. เพิ่มการทำความสะอาดพื้นที่แสดงสินค้า เน้นโซนห้องตัวอย่างสำหรับเด็กและร้านคาเฟ่ ส่วนจุดให้บริการน้ำดื่มจะต้องมีภาชนะปิดแก้วน้ำอย่างมิดชิด  5. กำชับพนักงานอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากป้องกัน ขณะให้บริการแก่ลูกค้า

ขณะเดียวกันได้วางมาตรการป้องกันแก่พนักงานอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (สำนักงานใหญ่) ตั้งแต่การตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนเข้าสู่อาคารจะต้องไม่เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และให้พนักงานสวมใส่หน้ากากป้องกันขณะปฏิบัติงานในอาคาร กรณีป่วยเป็นไข้หวัดจะต้องรีบพบแพทย์และให้หยุดงานเป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อดูอาการ นอกจากนี้ได้ออกข้อบังคับห้ามพนักงานเดินทางต่างประเทศ ทั้งประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงของไวรัสโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ตลอดจนกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนัดประชุมนอกสถานที่เป็นการประชุมทางโทรศัพท์ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว